Performans Değerlendirmenin Geçmişi

1700’ler Sanayi Devrimi Dönemi: Verimlilik ve kalite gündeme gelmiştir. Adam Smith’in Milletlerin Zenginliği kitabı yayımlamıştır. 1776’da yazılan bu kitap işbölümünün ekonomik avantajlarını ele almakta ve işin basit görevlerini dağıtarak ve uzmanlaşma yoluyla daha etkili hale getirilebileceğini öne sürmüştür. 1800’ler Fabrikada Çalışma Ortamı: Mavi yakalı işçiler güvensiz bir işyerinde monoton bir çalışma hayatı yaşadılar. Çocuk işçiler, uzun çalışma […]